Спешна нужда от мениджър на склад

POST PROFILE:

  • Да имате BAC + 2 или BTS в логистиката и транспорта; Управление на запасите или управленски науки
  • Да има опит от най-малко една година в търговско предприятие, особено в управлението на запаса чрез ТЪРГОВСКО УПРАВЛЕНИЕ
  • Перфектно владеене на софтуерния пакет GESCOM (търговско управление)
  • Перфектно овладяване на компютърния инструмент: Excel; дума

ПРОФИЛ НА КАНДИДАТА:

  • Имате възможност да анализирате и обобщавате информация
  • Да бъдеш реактивен и проактивен
  • Да бъдеш интегриран и честен
  • Да може да работи под напрежение

изпращам САМО автобиографията си на следния адрес: profilconseilsgrh@yahoo.com