Индия: 2019 Денят на независимостта: Как Индия се е държала по ключови параметри | India News

15 август 2019, Индия отбелязва ден на независимостта , В 1947, когато Индия прекъсна веригите на британската власт, тя не беше нито подготвена, нито образована, нито бедна. Но през последните седемдесет години тя претърпя дълбока промяна. Докато степента му на грамотност премина от 18% до 74%, продължителност на живота се е променил от 32 на 74 години. Ето как работи на ключовите настройки.

Тази статия се появи на първо място (на английски език) на ВРЕМЕТО НА ИНДИЯ