6 стъпки, за да помогнете на съученик, жертва на тормоз

6 стъпки, за да помогнете на съученик, жертва на тормоз

 

Разберете как да се борите с училищния тормоз и да помогнете на друга жертва. Заедно можем да направим разликата.

Тормозът в училище засяга много ученици и може да има катастрофални последици за тяхното благосъстояние и академичен успех. Как да идентифицираме това явление и да помогнем на друга жертва? Ето няколко съвета за по-добро разбиране и действие в лицето на училищния тормоз.

  1. Разбиране на училищния тормоз Това е истински бич на ежедневието, засягащ много студенти във Франция. Това е повтарящо се физическо, психологическо или вербално насилие в училищна среда, често извършвано от група лица срещу съученик. Социалните медии също доведоха до кибертормоз, който бързо може да стане вирусен и постоянен.
  2. Последиците от училищния тормоз Последиците върху физическото и психическото здраве са много сериозни. Сред тях можем да цитираме отсъствия, отпадане от училище, проблеми с паметта и концентрацията, постоянно чувство на несигурност, спад в училищните резултати, социална и релационна изолация, училищна и социална фобия, тревожно-депресивни разстройства, агресивно и суицидно поведение, и т.н.6 étapes pour aider un camarade victime de harcèlement scolaire TELES RELAY
  3. Как да се справим с училищния тормоз? Като свидетел на ситуация на училищен тормоз е изключително важно да говорите с доверен възрастен, било то родител, учител или директор на училище. Комуникацията е от съществено значение за борбата с този бич и за подпомагане на жертвите.
  4. Решения за избягване Важно е да избягвате да се опитвате сами да разрешите проблема, да търсите отмъщение или да прибягвате до насилие. Целта е да се намерят жизнеспособни решения и устойчивото, без да падне до нивото на тормозещите.
  5. Горещи линии за тормоз в училище Ако вие сте свидетел на училищен тормоз или сте жертва, има безплатни телефонни номера за помощ, като например 30 20 за съобщаване на случаи на училищен тормоз и 30 18 за помощ при кибертормоз.
  6. Повишаване на осведомеността и обучение срещу тормоза Важно е да се повиши осведомеността и да се образоват ученици, учители и родители относно потисничеството в училище, за да се създаде здравословна и грижовна училищна среда. Участието в превантивни кампании, организирането на семинари или конференции са все възможни действия за борба с този бич.6 étapes pour aider un camarade victime de harcèlement scolaire TELES RELAY
  7. Ролята на училищните медиатори Училищните медиатори могат да играят ключова роля в предотвратяването и управлението на ситуации на потисничество. Те са обучени да изслушват, съветват и подкрепят ученици в затруднение, както и да помагат за мирно разрешаване на конфликти.
  1. Насърчавайте емпатията и подкрепата сред учениците Насърчаването на климат на взаимопомощ и подкрепа сред учениците е от съществено значение за предотвратяване на потисничеството в училище. Насърчавайте учениците да говорят, да слушат другите и да се подкрепят взаимно, когато е необходимо.6 étapes pour aider un camarade victime de harcèlement scolaire TELES RELAY
  2. Отговорността на училищата Училищата играят важна роля в борбата срещу тормоза. Те трябва да въведат ясни политики за предотвратяване, откриване и управление на ситуации на потисничество, както и да подкрепят жертвите на учениците и да санкционират извършителите.
  3. Сътрудничество между родители, учители и ученици Тясното сътрудничество между родители, учители и ученици е от съществено значение за ефективната борба срещу потисничеството в училище. Чрез съвместна работа е възможно да се създаде безопасна и приобщаваща училищна среда за всички.6 étapes pour aider un camarade victime de harcèlement scolaire TELES RELAY

Това е сериозен проблем, който засяга много ученици и има драматични последици върху тяхното благосъстояние и академичен успех. Като свидетел, другар или родител е от решаващо значение да осъзнаете степента на явлението и да действате в подкрепа на жертвите и предотвратяване на нови ситуации. Заедно можем да помогнем за създаването на училища, в които всеки ученик да се чувства сигурен и уважаван.

5 съвета за избягване на спорове между двойки