„Achewiq“, песента за смелостта на кабилските жени

„Achewiq“, песента за смелостта на кабилските жени

Това е филм, който е едновременно чувствителен и въздействащ за традиционната песен „achewiq“ и смелостта на кабилските жени в Алжир. Режисиран от младата френска режисьорка Елина Кастлер, пропита със собствените си алжирски корени, този „мечтателен“ документален филм, който се колебае между мечта и реалност, между красота и суровост, е представен на 17 януари по време на 27-ото издание на „Maghreb Si loin si“ Festival. close”, който в момента се провежда на 15 места в Од и източните Пиренеи във Франция.

« Achewiq », un documentaire de la réalisatrice Elina Kastler.

„Achewiq“, документален филм на режисьора Елина Кастлер. © Elina Kastler / Fipadoc 2023

Тази статия се появи на първо място https://www.rfi.fr/fr/culture/20240117-alg%C3%A9rie-achewiq-le-chant-du-courage-des-femmes-kabyles-elina-kastler


.